Branddörrstängning

Branddörrstängning är en central del i ett säkert brandlarmsystem. Branddörrar förhindrar branden att sprida sig och genom att isolera branden till en liten del av byggnaden är det lättare att få kontroll över den. För att slippa långa kabeldragningar till centralapparaten så erbjuder ATECO en standalone lösning med en branddörrstängningscentral som tillsammans med detektorer och dörrmagneter sköter stängningen helt på egen hand vid en eventuell brand.

Branddörrstängning

Dörrmagnet

 M-CQOW400
 
 Väggmonterad dörrmagnet

Dörrmagnet ATEX

 M-CQEX
 
 EX-klassad dörrmagnet

Dämpat ankare för dörrmagnet

 A-CQ-D
 
 

Vinkelfäste

 K-CQVF
 E6300008
 

Magnet med centrumskruv

 M-CQM8
 E6300009
 

Dörrhållarmagnet

 M-CQK
 E6300011
 

Branddörrstängningscentral

 BDC-1A
 E6301620
 

Elektrisk dörrkoordinator

 BDK-1
 E6301619
 Branddörrstängning

Branddörrstängningspaket

 BDC-1A-KIT
 E6301621
 Dörrstängningscentral komplett

Flexibelt ankare

 A-CQFA
 E6306139
 

Dörrhållarmagnet inkl. ankare

 M-CQSU
 E6306195
 Dörrhållarmagnet 400N

Dörrhållarmagnet

 M-CQSU9
 E6306196
 Dörrhållarmagnet 900N

Konsol 150 mm

 K-CQVF150
 E6306197
 

Konsol 300 mm

 K-CQVF300
 E6306198
 

Golvfäste

 K-CQGF
 E6306199
 

Dörrhållarmagnet

 M-711
 E6306450
 Med centrumskruv

Dörrhållarmagnet

 M-712
 E6306451
 Med monteringsplatta

Ankare

 A-AG
 E6306452
 

Konsol slagdörr

 K-408
 E6306454
 

Dekal Branddörr/Fire Door

 ID-FD
 E6301489
  För tryckknapp 50 x 50 mm

Dekal Branddörrstängning...

 ID-BDS
 E6301168
  För tryckknapp 50 x 50 mm

STYRENHET BRANDDÖRR

 BDE-02
 E6300090
 

Remanensskydd

 POL
 E6301167
 

Ankare för M-PE

 A-PE