Renblåsningscentraler

Renblåsningscentraler för automatisk renblåsning ( automatic purging system ) används för att rengöra ett aspirerande brandlarm när samlingshålen har blivit igentäppta av smuts. Fördelen med automatisk renblåsning är att rengöringsintervallen kan hållas täta i en smutsig miljö och att rengöring inte glöms bort, vilket är kritiskt för brandsäkerheten i sådan miljö.

Renblåsningscentraler

Renblåsningscentral 2 Rör

 RBC-DUO
 E6302782
 Renblåsning 2-rör

Renblåsningscentral 3 Rör

 RBC-TRIO
 
 Renblåsning 3-rör

Renblåsningscentral 4 Rör

 RBC-QUATTRO
 
 Renblåsning 4-rör

Renblåsningscentral

 RBC-1
 E6301816
  Renblåsningscentral 1 Rör

Renblåsningscentral

 RBC-2
 E6301817
  Renblåsningscentral 2 Rör

Renblåsningscentral

 RBC-2 + RBC-1
 
  Renblåsningscentral 3 Rör

Renblåsningscentral

 RBC-2 + RBC-2
 
  Renblåsningscentral 4 Rör

Övervakningsenhet tryckluft

 RBC-VAKT
 E6303224