Kommunikationssystem

Kommunikationssystem

EVC Nödtelefon...

 EVC-MS-8-NET
 
 8 Linjer med nätverk

Skylt

 UP-SKYLT
 E6301203
  150x190 mm

Larmindikering utrymningsplats

 UP-IND
 E6301198
 

Kvitteringsenhet

 UP-KVITT
 E6301202
 Enkel kvitens

Utrymningsplats Materialsats

 UP-KOMPL
 E6301199
 

UP Materialsats IP65

 UP-KOMPL-IP65
 E6301464
 

Övervakad Kabel

 UP-ÖK
 E6302052
 

EVC Nödtelefon Kontrollpanel

 EVC-MS-4
 E6302929
 För utrymingsplats och nödlarm 4 linjer

Anropsapparat utrymningsplats

 EVC-NS-I
 E6303094
 Infälld

Anropsapparat med hörslinga

 EVC-NS-SLING
 E6302949
 

Nödtelefon

 EVC-TEL
 E6302955
 

Nödtelefon med nödstation

 EVC-TEL-NS
 E6302979
 

Batterikapsling

 EVC-BATBOX
 E6302980
 

EVC Larmpanel fjärrindikering

 EVC-LP
 E6302986
 

Linjekort 2 linjer

 EVC-2L
 E6302985
 

Kvitteringsenhet...

 UP-KVITT-GN
 E6303194
 Enkel kvittens

EVC Nödtelefon Kontrollpanel

 EVC-MS-2
 E6303092
 För utrymingsplats och nödlarm 2 linjer

EVC Nödtelefon Kontrollpanel

 EVC-MS-8
 E6303093
 För utrymingsplats och nödlarm 8 linjer

Anropsapparat utrymningsplats

 EVC-NS-IP65
 E6303236
 IP65

EVC Nödtelefon Kontrollpanel

 EVC-MS-6
 E6303261
 För utrymingsplats och nödlarm 6 linjer

Skylt - Säkert utrymme...

 UP-SÄK-UTR
 E6301840
 150 x 200 mm

Skylt

 UP-INFO
 E6301691
  120x120 mm

Skylt

 UP-SAM
 E6301624
  150 x 150 mm

Skylt

 UP-RULL-UT
 E6301720
  150 x 200 mm